fbpx

Uppsala kommun har antagit en ny detaljplan som berör främst kvarteret Sala och Smedsgränd mellan Forumtorget och Kungsgatan. en naturlig förlängning av upprustningen av Forumtorget.

Detaljplanen möjliggör 7 500 kvadtartmeter för affärer, kontor och arbetstillfällen. Ett levande och trevligt stråk i stället för den lite skumma gränd som är där i dag, alltså.

Bilden: Flygvy från öster över förslag till utbyggnad i kvarteret Sala. Illustration Wåhlin arkitekter. (Observera att bilden är ett fotomontage och att slutresultatet kan komma att se annorlunda ut.)

X
X