fbpx

Emina Sesto är 23 år, socionom och verksamhetschef för tre LSS-boenden i Uppsala kommun. Med raketfart har hon tagit sig från praktikplats till chefsposition på ett år. I dag leder Emina 30 medarbetare och med en hög förändringsvilja och stor omtanke jobbar hon för en välmående arbetsplats, en bättre vardag för brukarna samt utvecklande av verksamheten.

Nomineringen lyder: Emina Sesto får stipendiet för att med värdebaserat ledarskap baserat på mod, omtanke och handlingskraft ifrågasätter strukturer och normer när hon skapar förutsättningar för sina medarbetare att göra skillnad på riktigt.

Bakom stipendiet Kompassrosen, som delas ut till unga ledare under 25 år som visat särskilt prov på mod, omtanke och handlingskraft, står Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap. Stipendiebeloppet uppgår till 50 000 kronor per stipendium och delas ut för 15:e gången och nu har 48 unga ledare tagit emot stipendiet. Med anledning av pandemin kommer Kompassrosstipendiet att delas ut av H.M. Konungen vid en stipendieceremoni på Kungliga slottet under hösten 2021.

X
X