fbpx

Kerstin Ekholm, vid Fyrisskolan i Uppsala får Kungliga vitterhetsakademiens pris för berömvärd lärargärning inom skolväsendet 2021

Motiveringen lyder: Kerstin Ekholm, lärare i filosofi och psykologi, är en sann förvaltare av de gedigna ämneskunskapernas värde och betydelse för ungdomar nu och i deras framtid. Hon är en nyfiken förnyare som alltid och mångsidigt har sina elevers väl och ve i sikte.

Prissumman är 50 000 kr till vardera pristagare och 20 000 kr till respektive skolbibliotek.

X
X