fbpx

FOLK. Monica Hedberg har under många år engagerat sig och arbetat för ett jämställt samhälle, bland annat genom att skapa förutsättningar och stödja företagare och investerare som är kvinnor.

Hon är en av grundarna till utbildningsföretaget Asynjor Invest som vill öka det upplevda värdet av kapital och investeringskompetens från kvinnor i näringslivet. Företaget spetsutbildar investerare som är kvinnor och erbjuder ett sammanhang med en plattform för gemensamma investeringar. Monica Hedberg arbetar också som extern konsult och projektchef för Uppsala Innovation Centre och är ordförande för Företagarna Uppsala.

– Jag är väldigt glad och stolt för den här fina utmärkelsen, för mig är jämställdhet en självklarhet och ett mycket viktigt arbete. Jämställdhet leder samhället fram mot mer lönsamhet, det bygger vårt samhälle starkare och ger mer möjligheter till oss alla, säger Monica Hedberg och fortsätter:

– En av vägarna dit är att vi tillgängliggör kapital från investerare, både män och kvinnor och inte till största delen från män, som i dagsläget. Det är speciellt viktigt nu när vi ska bygga oss starka under och efter pandemin, som har drabbat alla hårt. Jag kommer att fortsätta utbilda och lyfta in fler kvinnor i investeringsvärlden för att göra kapital från kvinnor mer tillgängligt, vårt samhälle starkare och hjälpa till att uppnå FN:s globala mål om jämställdhet. Vårt arbete är också ett steg på vägen mot mer jämställda bolagsstyrelser.

X
X