fbpx

Forumtorget i Uppsala city utvecklas hela tiden och är en naturlig mötesplats i stan. I Uppsala satsar man på AMP-modellen (affärs- och medborgarplats) vid Forumtorget och det betyder att alla aktörer i ett område går samman och tar ett gemensamt ansvar just ”sitt” område.

Centrum för AMP ska göra insatser för att utveckla Forumtorget. Göra platsen tryggare, ännu mer attraktiv och planera för aktiviteter där.

Centrum för AMP genomför just nu en enkätundersökning för folk som vistas på Forumtorget, ofta, ibland eller lite mer sällan.

Syftet är att få en större förståelse för olika strukturer i samhället och en ökad kunskap kring hur det är möjligt att skapa offentliga platser som är välkomnande för alla. Enkäten är anonym.

Så nu har ni chansen att tycka till. Gör det!

HÄR lämnar du dina svar

X