fbpx

FOLK. Einar Iveroth vid Uppsala universitet har tilldelats stipendium från FEI Research Institute på 100 000 kr för sin forskning om hur man leder människor när verksamheten genomgår digital utveckling och transformation.

– Människor och de mjuka värdena är svårast att hantera i digitala transformationer. Vi visar på hur man strategiskt och praktiskt leder och styr människor, både medarbetare och kunder, genom digital förändring, säger Einar Iveroth, docent vid Uppsala universitet.

FEI Research Institute delar varje år ut ett stipendium med ändamålet att stödja, stimulera och premiera forskning och utveckling inom de områden som FEI bedriver eller planerar att bedriva utbildning.

Einar Iveroth är docent vid Uppsala universitet inom företagsekonomi. Han har forskat på styrning och ledning inom digital förändring och transformation i över tio år och har gett ut flertalet vetenskapliga artiklar och böcker.

Studien har mynnat ut i boken Leadership and Digital Change: The Digitalization Paradox, samförfattad med Jacob Hallencreutz, vd för EPSI Rating Group, och publicerad av det välrenommerade brittiska bokförlaget Routledge. Boken berör hur ledning av teknikförändringar förändrats genom åren, vilka yttre perspektiv som påverkar kunder, de strategiska perspektiven inom en organisation och hur man praktiskt genomför en digitaliseringsprocess.

X
X