Johanna Hästö feat. Kajsa G Sjölén

Vernissage 18/3 Kl 12-16 med live-teckning Kl 14.00

Utställning pågår till 9 april 2023

Att teckna kan vara ett sätt att dra sig undan, men samtidigt ett sätt att framträda, i världen eller inför en själv. Handen och hjärnan har utvecklats intimt förbundna med varandra under människans tid på jorden. Ändå kan ”att teckna” vara något som många upplever som djupt skamfyllt. Kanske av rädsla att vara dålig på det? Att något ska avslöjas? I samtiden, här och nu, har teckning gjorts till något främst för barn och skickliga proffs. Men när tiden manar oss att ompröva många av våra verksamheter och hitta nya sätt att aktivera våra förmågor, så vill konstnären här bereda rum för tecknandet som en nödvändighet i samhällskroppen.

I utställningen visas verk som Johanna Hästö skapat själv, en teckning hon gjort tillsammans med Kajsa G Sjölén, samt två olika interaktiva verk som kanske även du kommer vara med om att skapa? (OBS detta är endast en rekommendation).

När och var?

18 mars 2023
Kl. 12-16
Galleri 1, Uppsala

Vad är Galleri 1?

Uppsala Konstnärsklubb har drivit Galleri 1, som ligger i hörnet av Sysslomansgatan och St Olofsgatan, sedan 1969.

Reklam
  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt