Ålevangeliet

Ålen är en mytomspunnen fisk och precis som många andra arter på vår jord är dess existens hotad. En osäker framtid är dock inte det enda som ålen har gemensamt med oss människor.

Patrik Svenssons Augustprisade bok Ålevangeliet – berättelsen om världens mest gåtfulla fisk beskriver vår motsägelsefulla relation till ålen, dels som en av naturvetenskapens största mysterium och ett historiskt mål för beundran, dels som ett eftertraktat byte och en delikatess.

Tuomas Rinta-Panttilas föreställning tar avstamp i bokens värld och för oss på en färd i människans relation till ålen, naturen, sig själv och världen.

Ålens könsmångfald och dess fyrfasiga förändring under dess livscykel, dess vandring mot Sargassohavet och århundraden av forskning skapar i kombination med den accelererande förlusten av biologisk mångfald, klimatförändring och den globala utrotningvågen en stark grund för en turnéföreställning riktad till unga, som bjuder in sin publik till att förundra sig över detta mirakel till fisk.

Arrangör:Reginateatern

När och var?

8 november 2024
19.00
Reginateatern

Reklam
Reklam
  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt