Antibiotics - Past - Present - Future

Hur ska forskning och samhälle möta den accelererande antibiotikaresistensen? Uppsala universitet och KI inbjuder till öppet samtal med ett urval av Sveriges ledande experter och opinionsbildare. Fri entré & Alla är välkomna.

År 2019 beräknas 1,3 miljoner människor ha dött till följd av infektioner orsakade av resistenta bakterier. Addera de 40 år som gått sedan vetenskapen senast upptäckte en ny antibiotikaklass som nådde vården – och det framgår med skrämmande tydlighet att vi står inför en akut utmaning där enbart nya läkemedel inte längre är tillräckliga.

Nu är global och tvärvetenskaplig samverkan nödvändig och i augusti välkomnar Uppsala universitet och KI forskare från sex länder till Sverige och NorDoc Summer School 2023: Antibiotics According to a New Generation för att i tre dagar sätta fokus på nya sätt att hantera den accelererande antibiotikaresistensen.

Föreläsare: Helle Aagaard, Deputy Director, ReAct
Richard Bergström, f d nationell vaccinsamordnare
Malin Grape, Sveriges AMR-ambassadör
Agneta Richter-Dahlfors, Professor
Eva Garmendia, Projektkoordinator, Uppsala Antibiotic Center (moderator)

Arrangör: Uppsala universitet, KI, Region Uppsala, Uppsala Kommun, UAC, ReAct

När och var?

18 augusti 2023
Kl. 13.30-15.30
Universitetsaulan, Uppsala

Reklam
Reklam
  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt