Dag Hammarskjöldföreläsning i Universitetsaulan

Årets Dag Hammarskjöldföreläsning – Strength in our common humanity – ges av Amina J. Mohammed, vice generalsekreterare FN.
Amina J. Mohammed är FN:s vice generalsekreterare och ordförande för FN:s grupp för hållbar utveckling.
Hon var processledaren bakom Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling som antogs av FN:s generalförsamling 2015. Innan sitt uppdrag för FN var hon Nigerias miljöminister och i den rollen ledde hon insatser för klimatåtgärder samt program för att skydda den naturliga miljön.
Fri entré. Evenemanget hålls på engelska. Ingen föranmälan.
Välkomna.
—————-
This year’s Dag Hammarskjöld Lecture – Strength in our common humanity – will be given by Ms. Amina J. Mohammed.
Amina J. Mohammed is the Deputy Secretary-General of the United Nations and Chair of the United Nations Sustainable Development Group.
She was the process leader behind Agenda 2030 and the global goals for sustainable development adopted by the UN General Assembly in 2015.
Prior to her assignment to the United Nations, she served as Nigeria’s Minister of the Environment and in that role she led efforts for climate action as well as programs to protect the natural environment.
The event will be held in English. Free entry. No prior registration.
We look forward to seeing you there. Welcome!

Arrangör: Dag Hammarskjöldfonden och Uppsala universitet

När och var?

23 februari 2023
Kl. 17.00-18.15
Universitets aulan, Uppsala

Reklam
Reklam
  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt