Dövas dag

Dövas dag är en nationell teckenspråkig mötesplats som har arrangerats runt om i landet sen 1973. Syftet är att öka medvetenheten om döva och dövas rättigheter.

Uppsala Läns Dövas Förening står som värd för Dövas dag 2022 och helgen kommer att innehålla flera olika arrangemang runt om staden. Det bästa av allt – Allt sker på svenskt teckenspråk! Sveriges Dövas Riksförbund, SDR bjuder in sina distriktsorganisationer och lokalföreningar till en nationell ombudskonferens i Missionskyrkan i Uppsala den 23 september. Dagen sammanfaller med internationella teckenspråksdagen som firas årligen världen runt efter ett erkännande av FN 2017.

Under samma dag arrangerar Uppsala Läns Dövas Förening en kompetensutvecklingsdag för politiker och tjänstepersoner inom Uppsala kommun och Region Uppsala för att öka medvetenheten om döva och teckenspråkiga i Uppsala län. Kompetensutvecklingsdagen sker i samarbete med Föreningen Sveriges Dövblinda Uppsala och Gävleborgs län som består av medlemmar som har dövblindhet.

På lördag den 24 september kommer Dövas Dag att fylla Fyrishov med liv och rörelse när 400 teckenspråkiga samlas. Det blir föreläsningar, kulturinslag som teater och workshops och en mässa med ett 50 – tal företag, organisationer och entreprenörer. Lördagskvällen kommer bjuda på galamiddag på Fyrishov med en teckenspråkig show.

Under hela september månad pågår även en insamling via Swish till förmån för Nationell Kvinnojour och stöd på teckenspråk (NKJT) som är en ideell förening för teckenspråkiga som har blivit/är utsatta för våld i olika former.

Dövas Dag avrundas på söndagen enligt traditionen med en teckenspråkig gudstjänst, denna gång i Uppsala domkyrka. Utöver det blir det också teckenspråkiga stadsvandringar.

 

När och när?

23-25 september 2022
Uppsala, se programlänk

Reklam
  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt