Författardag i dômen

Uppsalaförfattarna Elin Cullhed, Ola Larsmo och Katarina Kieri medverkar alla i sensommarens särskilt arrangerade författardag i Uppsala domkyrka. Det blir tre samtal med utgångspunkt i författarnas aktuella romaner och de teman och livsfrågor som tas upp i böckerna. Fri entré gäller för hela dagen. Varmt välkommen!

13.30: Ola Larsmo

Ola Larsmo möter Kristin Windolf i ett samtal om att följa sin inre kompass, om människokärlek och empati med de människor som inte själva kan göra sin röst hörd. Samtalet utgår från hans återutgivna roman Jag vill inte tjäna. I romanen förenar Larsmo, som så ofta, dokumentärt och fiktivt material och skapar med det en påhittad värld byggd på verklig grund.

Romanen utspelar sig i Uppsala på 1880-talet. Huvudpersonen är en läkare med uppgift att utföra den återkommande kontrollen av stadens prostituerade. Boken är en stark påminnelse om att vi ständigt behöver reflektera kring vilka som idag är de utnyttjade, vilka människor som nu mals ner och går under i system vi själva direkt eller indirekt tjänar.

14.30: Katarina Kieri

Katarina Kieri möter Kerstin Dillmar i ett samtal kring ensamhet och längtan efter sammanhang och gemenskap, utifrån Kieris senaste bok Ensamvargar som utkom förra året. Kieri debuterade med diktsamlingen Slutet sällskap 1993 och fick Augustpriset 2004 för sin ungdomsroman Dansar Elias? Nej!

Också Ensamvargar är en ungdomsroman som på ett drabbande sätt ger röst åt två unga människors försök att hantera en splittrad tillvaro. Ensamvargar kallas huvudpersonerna Sasha och Martin, var och en solitär i sitt sammanhang. Författaren väcker frågan om ensamhetens ansvar – hur många som än omger oss har vi ju till slut bara oss själva. Eller?

15.30: Elin Cullhed

Elin Cullhed möter Dan-Erik Sahlberg i ett samtal om kampen för att få livet att gå ihop. Samtalet tar sin utgångspunkt i Cullheds Eufori, hennes första bok skriven för vuxna för vilken hon förra året fick Augustpriset. Författaren gestaltar i jagform den snudd på mytiska amerikanska poeten Sylvia Plaths sista år i livet innan hon dog för egen hand bara trettio år gammal.

Eufori beskrivs kampen med att i ett liv inkorporera moderskap och konstnärskap, lycka och depression – och kärlekens omöjlighet och nödvändighet, svartsjuka, självtvivel och hybris. Boken är smärtsam och skoningslös, helt renons på skönmålning, och tar upp de stora existentiella frågorna om liv, död och mening.

Författardag i dômen arrangeras i samarbete med Sigtunastiftelsen och Sensus.

När och var?

27 Augusti 2022
Kl. 13.15-16.30
Domkyrkan, Uppsala

Reklam
Reklam
  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt