Henrik Berggren

“En fantastisk bedrift”, “En ny klassiker” och ”Ett mästerverk”. De stora orden har varit många i recensionerna av Henrik Berggrens trilogi Landet utanför, en skildring av Sverige under krigsåren 1939–1942. Med hjälp av dagstidningar, dagböcker, brev och romaner har han skrivit fram vardagslivet i krigets skugga, parallellt med de så avgörande politiska besluten.

 

Nu kommer Henrik Berggren till Uppsala för ett samtal med journalisten och författaren Maja Hagerman. Ett samtal om skrivande, minnen, existentiella arv och Sveriges självbild.

När och var?

15 februari 2024
Kl. 18.00
Stadsbiblioteket, Mallas sal, Uppsala

Reklam
Reklam
  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt