Rymden, himlen och evigheten – tre synsätt på kosmologi

Vad består universum av? Är det oändligt? Är universum evigt eller hade det en början? Är det del av ett enormt multiversum? Är vårt universum finjusterat? På vilka sätt kan vi få kunskap om sådana frågor och vilka är de möjliga svaren?

I ett samarbete mellan Uppsala universitet, Uppsala domkyrka, Katedralakademin och Rymdstyrelsen bjuder vi på tre kosmologiska synsätt tillsammans med Oliver Li, fil dr i religionsfilosofi, Sebastian Lutz, lektor i filosofi och Martin Sahlén, docent i astronomi. Samtalet leds av prästen Kerstin Dillmar.

Kosmologin har som mål att förstå universums ursprung, utveckling, framtid och dess struktur i sin helhet. Sådana frågor har diskuterats av såväl filosofer, teologer och fysiker genom historien. Med utgångspunkten i den empiriska informationen inom samtida kosmologisk forskning ger detta samtal perspektiv från den moderna fysiken, filosofin och religionsfilosofin. En grund för samtalet utgörs också av distanskursen Tre synsätt på kosmologi – fysik, filosofi och religion på Uppsala universitet.

 

Fri entré.

När och var?

3 oktober 2023
Kl. 18.30
Domkyrkan, Uppsala

Reklam
Reklam
  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt