Utställning - Linnés Kammare

16 – 19 maj, 23 – 26 maj Jonas Sjögren
Fotografi

Genom fotografering vill jag se bortom vardaglighetens vanemässighet. Jag försöker lyfta fram och förmedla det som jag först uppfattar som en känsla eller antydning, till något som nästan finns uttalat i omgivningen.
Ibland kan jag direkt förstå vad i motivet som ger den känslan. Men andra gånger vet jag inte vad det är, utan bara att det är något som fångar min uppmärksamhet, vilket ger mig en utmaning att upptäcka yttre hemligheter samt inre mysterier.
Kanske är kopplingarna rent personliga utan allmängiltig relevans, eller så finns det något generellt samband i relationen mellan det observerade och den som observerar.

I och med att det är fotografier, har bilderna en direkt koppling till verkligheten. Det finns ett ursprung av doumentation. Samtidigt är de också min tolkning, mitt eget sätt att uppfatta världen, vilket förhoppningsvis skapar resonans med andra betraktare.

Fotografi har möjlighet att locka en till att finnas där man är. Det kan stimulera till en strävan efter autenticitet. Förmedlandet av det närliggande men fördolda, vardagliga men överraskande, självklara men gåtfulla. Fotografi kan vara behjälpligt i att kunna återupptäcka sina omgivningar, vilket i sin tur minskar gapet mellan vad man har och vad man strävar efter men inte når.

Bland bilderna finns, detaljkompositioner isolerade från sitt sammanhang, drömska landskap och mitt senaste projekt som visar upp en dramatisk förvandling av kornsilor till monumentala ruiner.

Hemsida

När och var?

16 – 19 maj, 23 – 26 maj
Öppet tors-fre kl 12-16, lör-sön kl 11-15
Linnés Kammare, Uppsala

Reklam
  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt