Vad är... skam?

Reginateatern presenterar vårens samtal om livets stora frågor på teaterns lilla scen! 

Äntligen är Vad är…? tillbaka med tre nya tillfällen för samtal och funderingar! Och precis som föregående säsonger är det frågan och den gemensamma utforskningen som står i fokus: utifrån våra egna erfarenheter och kunskaper vrider och vänder vi tillsammans på kvällens tema. Eftersom samtalen bottnar i publikens egna funderingar så krävs inga förkunskaper utan bara en nyfikenhet och vilja att öppna upp för nya tankar. Men till vår hjälp har vi som tidigare en inbjuden gäst som introducerar temat utifrån sitt perspektiv. Under respektive datum nedan finns mer information om vårens spännande frågor och gäster!

Gäst: Siv Eriksson

Siv Eriksson är skådespelare och gestaltterapeut och har genom hela sitt yrkesliv utforskat skam från sitt dubbla perspektiv. Genom både teatern och terapin har hon behövt reflektera över dels sin egen relation till känslan men också över hur man bäst bemöter skam hos andra.

Siv gästar Reginateatern för att tänka högt kring skam: hur kan man beskriva känslan? Hur skiljer sig skam från skuld? Kan vi lära oss olika saker om skam från teatern och från terapin? Hur minskar man skam? Och är skam nödvändigtvis alltid något negativt?

Samtalen leds av Malin Jörnvi som är filosof och kursledare för filosofi och existentiella samtal på Biskops Arnö Nordens Folkhögskola och Skurups folkhögskola samt aktiv inom Svenska sällskapet för filosofisk praxis. Malin är utöver det även verksam som Reginateaterns produktionskoordinator. Vid hennes sida finns samtalsseriens huspianist Nik Nutzz som improviserar utifrån samtalets tema.

Varmt välkomna!

När och var?

17 maj 2023
Kl. 18.00
Reginateatern, Uppsala

Reklam
  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt