DHL Uppsala

Öppnar toppmodern terminal i Uppsala. Kapacitet för större volymer, fler el-transporter och lättillgänglighet utlovas när DHL nu öppnar sin nya toppmoderna terminal i Uppsala. Allt för att möta den större efterfrågan på frakt och logistik från såväl lokala företag som för alla Uppsalabor. Samtidigt skapar nybygget en bättre arbetsmiljö för alla anställda.

Den gamla terminalen har funnits i Uppsala, på samma plats, ända sedan 1940-talet. Nu, 80 år senare, markerar DHL en ny era genom att öppna den nya moderna logistikanläggningen utmed E4:an. Förändringen är även ett bidrag till Uppsalas satsning på fler företagsetableringar i kommunen.

– Uppsala är en viktig stad för oss och precis som kommunen, vill vi underlätta för Uppsalas företagare att växa. Den nya terminalen på Grafikgatan är perfekt för DHL:s alla kunder och möjliggör för oss att utöka volymer utan att göra avkall på pålitliga leveranser, säger Robert Zander, vd DHL Freight Norden och Baltikum inför invigningen av nya DHL Uppsala.

I den nya terminalen i Uppsala går DHL över från en manuell pakethantering till att den sker i en helautomatiserad anläggning. Terminalen är även utrustad med laddplatser för paketbilar, bergvärme och sedumtak, samtidigt pågår arbetet med att installera solceller på taket. Att tänka hållbart i alla led och samtidigt möta efterfrågan i regionen var en självklarhet.

– Med den här anläggningen kan vi hantera stora godsvolymer på ett både hållbart och effektivt sätt, vilket kommer gynna såväl befintliga som nya företagskunder och inte minst privatpersoner som nu lätt och smidigt kan hämta ut större paket direkt hos oss, fortsätter Robert Zander.

DHL har en lång historia i Uppsala där de funnits på samma plats sedan 1940-talet. Terminalen var byggd för de volymer och arbetssätt som var aktuella då och har sedan starten flera gånger byggts om. När företaget fick möjligheten att köpa marken invid E4:an av kommunen var det dags att satsa på framtiden.

– Den nya terminalen är modern, luftig och bjuder på mycket dagsljus vilket blir ett stort lyft för hela personalen i det dagliga arbetet. Jag känner verkligen en glädje i att komma hit, säger Mattias Sundh, Platschef på DHL Freight i Uppsala.

 

Reklam
Reklam
  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt