Pris

Disapris till Karin Hassan Jansson och Jonas Lindström

Mottagare av årets Disapris är Karin Hassan Jansson och Jonas Lindström. De får priset för boken ”Horet i Hälsta. En sann historia från 1600-talet.”

Årets Disapris är det tjugonde sedan priset instiftades 2001. Utdelningen ägde rum under Kulturnatten i Uppsala och priset överräcktes av Eva Åkesson, rektor vid Uppsala universitet.

Juryns motivering lyder:
”Uppsalahistorikerna Karin Hassan Jansson och Jonas Lindström tilldelas Disa-priset 2020 för sin bok Horet i Hälsta. En sann historia från 1600-talet. Här levandegörs skickligt en fjärran tid genom en spännande kriminalberättelse, lika fylld av dramatik, våld och passion som en modern deckare. Författarnas vetenskapliga detektivarbete tolkar sakligt både det som finns och inte finns dokumenterat. Samtidigt ges en djup och sakkunnig inblick i vardagsliv och maktförhållanden för vanliga kvinnor och män i det tidigmoderna Sverige.”

Både Karin Hassan Jansson och Jonas Lindström undervisar och forskar vid historiska institutionen vid Uppsala universitet. Karin Hassan Jansson disputerade i Uppsala 2002 på avhandlingen Kvinnofrid: Synen på våldtäkt och konstruktionen av kön i Sverige 1600-1800. Därefter har hon arbetat på bland annat Mittuniversitetet och Södertörns högskola. Sedan 2012 är hon tillbaka på Uppsala universitet där hon undervisar och forskar, främst kring olika aspekter av genus i det tidigmoderna Sverige.

Jonas Lindström disputerade 2008 med en avhandling om de ekonomiska och sociala skillnader som fanns mellan bönderna i Björskogs socken i Västmanland under perioden 1620-1820. Hans forskning handlar om de sociala och ekonomiska relationer som präglade livet på landsbygden under tidigmodern tid. Både Jonas Lindström och Karin Hassan Jansson är verksamma i forsknings- och digitaliseringsprojektet Gender and Work som syftar till att öka kunskapen om mäns och kvinnors arbete i äldre tid.

Om Disapriset:
Disapriset instiftades av Uppsala universitet och Studentbokhandeln i Uppsala för att främja populärvetenskapligt författande och delades ut för första gången 2001. Prissumman är på 50 000 kronor. Priset är uppkallat efter en fornnordisk mytologisk kvinnogestalt, Disa, vars klokhet gjorde henne till drottning. Enligt statuterna ska Disapristagaren företrädesvis ha anknytning till Uppsala. Pristagaren utses av en jury med sju medlemmar, där föregående års vinnare ingår.

 

Reklam
Bild från gamla uppsala med texten kultur Bild från gamla Uppsala med texten kul-tur
  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt