Bäst!

Uppsala är årets cykelkommun

För tredje året i rad har Uppsala utsetts till Årets cykelkommun i Sverige av Cykelfrämjandet.

Det stod klart då Cykelfrämjandet presenterade sin undersökning Kommunvelometern om hur cykelvänliga Sveriges kommuner är. Kommunvelometern är Cykelfrämjandets nationella granskning av kommuners arbete med cykelfrågor. Årets resultat visar att Uppsala får fortsatt höga poäng och vinner för tredje året i rad.

– Uppsala fortsätter att gå i bräschen för satsningar som underlättar för människor att välja cykeln före andra transportmedel. Det är oerhört glädjande att vi fortfarande ligger i topp trots att konkurrensen hårdnat. Att fler kommuner anstränger sig är glädjande i sig, då ökat cyklande är en väg mot ökad hållbarhet, säger Rickard Malmström (MP), ordförande för Gatu- och samhällsmiljönämnden i ett pressmeddelande.

Ur Cykelfrämjandets motivering: Uppsala kommun deltar för nionde gången i Kommunvelometern och har de senaste två åren tagit förstaplatsen i rankingen. Även i år behåller Uppsala förstaplatsen med 82 poäng av 90 möjliga!
Även i år får Uppsala maxpoäng i delområdet informations- och marknadsföringsinvesteringar med 20 av 20 möjliga poäng, en av endast fyra kommuner som uppnår detta i årets Kommunvelometer.

Några av cykelsatsningarna 2019

Färdigställande av cykelparkeringshuset med över 1200 cykelparkeringsplatser
Färdigställande av den fjärde snabbcykelleden, Sävjaleden, och påbörjad projektering av den femte, Gränbyleden. Planerad byggstart hösten 2020.
Nybyggnation av sju kilometer cykelleder
Upprustning av över tio kilometer cykelleder
Förbättringar av belysning längs 28 kilometer cykelvägar i kommunen.
Utöver ovanstående arbetar Uppsala kommun mycket med att skapa fler parkeringsplatser för cyklar.

Reklam
Reklam
  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt