Heja Uppsala

Uppsala är Årets Fairtrade City

Uppsala har utsetts till Årets Fairtrade City 2021, i konkurrens med ett 50-tal andra städer.

– Uppsala arbetar aktivt för att främja en hållbar världshandel baserad på respekt för mänskliga rättigheter samtidigt som vi slår vakt om miljön. Priset är ett kvitto på vårt lokala arbete och att motarbeta fattigdom och främja människors makt och företagsamhet är ett ansvar som vi vill axla, säger Mohamad Hassan (L) kommunalråd och ordförande i styrgruppen för Uppsala Fairtrade City och fortsätter:

– Vi är glada och hedrade över priset, Uppsalas skattepengar ska aldrig bidra till människorättskränkningar.

För etisk konsumtion och handel
Fairtrade City är en diplomering och ett nätverk av kommuner som aktivt verkar för en etisk konsumtion och hållbar handel. Det handlar om ett lokalt samarbete mellan kommun, civilsamhälle och näringsliv för att bidra till en konsumtion som värnar mänskliga rättigheter och förbättrar förutsättningarna för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. Uppsala har varit diplomerad Fairtrade City sedan 2015 och det är första gången som staden utnämns till Årets Fairtrade City.

I motiveringen till utmärkelsen listas flera exempel på Uppsalas arbete. Andelen rättvist handlade produkter i kommunen är hög och det finns ambitiösa mål om att andelen rättvist handlade produkter inom offentlig upphandling ska öka. Det har också genomförts ett omfattande arbete för att sprida information och skapa engagemang bland medborgare och det lokala näringslivet.

– I spåren av coronapandemin är en etisk konsumtion viktigare än någonsin. Uppsalas gedigna arbete i Agenda 2030:s anda är en inspiration för andra kommuner, säger Hewan Temesghen, generalsekreterare för Fairtrade Sverige.

Ett samarbete mellan kommun, näringsliv och civilsamhälle
Den breda representationen i Uppsala Fairtrade Citys styrgrupp – med representanter från kommun, näringsliv och civilsamhälle lyfts också upp som ett gott exempel.

Reklam
  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt