Uppsala är bästa cykelkommun

För fjärde året i rad utses Uppsala till Sveriges bästa cykelkommun.

Cykelfrämjandet presenter Kommunvelometern där de undersöker hur Sveriges kommuner arbetar för att främja cyklingen. Och för fjärde året i rad står Uppsala som vinnare. Satsningarna på marknadsföring och förändrade beteenden var några av de faktorer som avgjorde.

Cykelfrämjandets motivering:
I år är det 10 års-jubileum för Uppsala i Kommunvelometern och för fjärde året i rad intar de återigen förstaplatsen med 80 poäng av 90 möjliga, vilket är 4 poäng mer än tvåan Lund. Jämfört med förra året tappar de 2 poäng inom infrastrukturinvesteringar, men för resterande områden erhåller de full pott. Det visar att Uppsala fortsätter satsa på att främja cykling inom alla områden. Störst skillnad mot de andra kommunerna ses inom informations- och marknadsföringsinvesteringar där Uppsala fortsätter satsa pengar på att synliggöra och uppmuntra till cykling och därmed får 20 poäng av 20 möjliga, vilket de är ensamma om att uppnå i årets Kommunvelometer.

Några av de åtgärder som gjorts under året:
4,8 miljoner kronor satsades på marknadsföring och beteendepåverkan för att få fler att välja cykel som transportmedel.
4,1 kilometer ny cykelväg färdigställdes och 9,7 kilometer befintlig cykelväg rustades upp.
34 korsningar byggdes om för att minska problem med dåligt anpassade kantstenar.
Bättre belysning installerades längsmed 17 kilometer cykelväg.
Bygget av kommunens femte snabbcykelled Gränbyleden startade.
Införandet av cykelöverfarter fortsatte. I dagsläget har totalt 36 platser byggts om.
En stor del av cykelöverfarterna och cykelboxarna vid trafikljus har rödmarkerats för bättre synlighet.


Blir du glad av positiva nyheter från Uppsala? Prenumerera på vårt nyhetsbrev! Anmäl dig HÄR

Reklam
Reklam
  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt