Egyptologin 200 år-Champollion och hieroglyferna

En linnean på resa i Mellersta Östern, till 300-årsminnet av Fredric Hasselquist 1722-1752.

Av Eva Nyström, idé-och lärdomshistoriker och Linnékännare.

 

När och var?

1 December, 2022
Kl. 16.00-17.00
Carolina Rediviva, Tidskriftläsesalen våning 6

Reklam
Reklam
  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt