Konsert med Trinitatis Kantori från Köpenhamn

Lördagen 27 augusti får Uppsala domkyrka musikaliskt besök från Trinitatiskyrkan i Köpenhamn. Under ledning av Søren Christian Vestergaard ger den danska kammarkören en konsert där de bland annat framför Ib Nørholms (1931–2019) Trinitatismusik Jubilate Deo. På programmet finns också verk av bland andra Alfvén, Bach, Brahms och Sven-David Sandström liksom Jørgen Jersild, Niels W Gaade och Karl Aage Rasmussen. Utöver kören och dess dirigent medverkar sångsolister och musiker.

Kristoffer Thams, orgel
Daniel Gudmundsson, gitarr
Jane Lignel Josvassen, sopran
Rie Skovsted Eriksen, sopran
Søren Christian Vestergaard, dirigent

Fri entré, kollekt.
Konserten är ett samarrangemang med studieförbundet Sensus.

När och var?

27 Augusti 2022
Kl. 12.00
Domkyrkan, Uppsala

Reklam
  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt