Mozarts Requiem

Wolfgang Amadeus Mozarts Requiemmässa i d-moll, färdigställd 1791, blev tonsättarens sista verk och är också ett av hans mest uppförda och älskade. Slutförandet skedde efter Mozarts död och fullföljdes av två av hans elever på uppdrag av hans fru Constanze. Ungefär två tredjedelar av verket tros ha Mozart själv som upphovsman och mytbildningen kring Requiem har varit omfattande, desto mer till följd av de särskilda omständigheterna kring musikens tillkomst och Mozarts död.

Idag finns flera färdigställda versioner av olika tonsättare, men den mest kända är den där stora delar av instrumenteringen samt komponerandet av de sista satserna tillskrivs Franz Xavier Süßmayr. Det är just denna version som uppförs lördag 5 november, Alla helgons dag, i Uppsala domkyrka kl 18.00.

Medverkande: Uppsala Domkyrkokör, Schola Cantorum och Svenska Barockorkestern. Solister: Elisabeth Meyer, sopran; Katija Dragojevic, alt; Carl Unander-Scharin, tenor; John Erik Eleby, bas. Dirigent: Milke Falck.

När och var?

5 november 2022
Kl. 18.00
Domkyrkan, Uppsala

Reklam
Reklam
  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt