Vad är... tid?

Reginateatern presenterar vårens samtal om livets stora frågor på teaterns lilla scen! 

Äntligen är Vad är…? tillbaka med tre nya tillfällen för samtal och funderingar! Och precis som föregående säsonger är det frågan och den gemensamma utforskningen som står i fokus: utifrån våra egna erfarenheter och kunskaper vrider och vänder vi tillsammans på kvällens tema. Eftersom samtalen bottnar i publikens egna funderingar så krävs inga förkunskaper utan bara en nyfikenhet och vilja att öppna upp för nya tankar. Men till vår hjälp har vi som tidigare en inbjuden gäst som introducerar temat utifrån sitt perspektiv. Under respektive datum nedan finns mer information om vårens spännande frågor och gäster!

Gäst: Mats Persson

Mats Persson är professor emeritus i idéhistoria vid Uppsala universitet där han framför allt intresserat sig för historiskt tänkande och antik filosofi – inte minst den moderna förståelsen av antik filosofin som ett sätt att leva.

Till Reginateatern kommer Mats för att fundera rörande ett av idéhistoriens mest centrala ämnen, nämligen, tid. Bortom en rent fysikalisk förklaring: hur, var och när kan man börja för att förstå sig på fenomenet tid? Vad har det funnits för olika syn på tid genom historien? Hur ser vi på tid idag? Och har vi egentligen så ont om tid som vi ofta tror?

Samtalen leds av Malin Jörnvi som är filosof och kursledare för filosofi och existentiella samtal på Biskops Arnö Nordens Folkhögskola och Skurups folkhögskola samt aktiv inom Svenska sällskapet för filosofisk praxis. Malin är utöver det även verksam som Reginateaterns produktionskoordinator. Vid hennes sida finns samtalsseriens huspianist Nik Nutzz som improviserar utifrån samtalets tema.

Varmt välkomna!

När och var?

12 april 2023
Kl. 18.00
Reginateatern, Uppsala

Reklam
Reklam
  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt