Sommar

Klart för nybyggnad vid Sivia Torg

Hotell, butiker, kontor och restauranger planeras på platsen.

Detaljplanen för kvarteret Siv har nu klubbats av kommunen och kvarterets alla byggnader ska rivas.

Ett nytt hus med plats för kontor, hotell, butiker och restauranger kommer att byggas på platsen.

Den nya detaljplanen säkerställer att det ska bli en gång- och cykelväg utmed järnvägen, vilket är viktigt för framkomligheten i området och att den nya byggnaden inte får skymma utsikten från UKK.

 

Reklam
Reklam
  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt