Bioblitz Linné

Som en förfest till den Biologiska mångfaldens dag anordnar vi en bioblitz i Hågadalens naturreservat fullspäckad med upplevelser och artletande!

En bioblitz är ett artrace i ett givet område under en bestämd tid. Bioblitzen vänder sig till allmänheten med syftet att väcka intresse för den biologiska mångfalden. Forskare och andra experter letar arter tillsammans med alla som vill vara med.

Biotopias årliga bioblitz för att uppmärksamma den biologiska mångfaldens dag har vi namnat Bioblitz Linné eftersom konceptet bioblitz är i sann Linneansk anda. Alla arter vi hittar rapporterar vi in till Artportalen, men det är inte det faktiska antalet arter som är det viktiga utan att vi tittar på den biologiska mångfalden tillsammans och att vi skapar upplevelser som kan bidra till fortsatt engagemang.

Utöver programpunkterna nedan så bjuder dagen på drop-in artletning på egen hand, stekelhotellverkstad, artbingo och möjligheten att göra fina artvykort att posta inför den biologiska mångfaldens dag.

Program:

12.00 Barnens artrace med Anna Lagerqvist, Biotopia och Naturfalken med Naturskyddsföreningen
13.00 Skogsvandring med Nya skogsgruppen, Fjärilar och fåglar med Bo Söderström och Gör ett vykort till biologiska mångfaldens dag med Klara Granlöf, Biotopia
14.00 Botanik med Upplands botaniska förening
15.00 Naturfalken med Naturskyddsföreningen och Livet under ytan med Klara Granlöf, Biotopia
16.00 Lavar och mossor med Cajsa Björkén, Upplandsstiftelsen och Gör ett vykort med Klara Granlöf, Biotopia
18.00 Botanik med Lisel Hamring
20.00 Skymningsfåglar med Johan Lindell, Upplandsstiftelsen
21.30 Nattlys med Anders Björkén, Entomologiska föreningen i Uppland

När och var?

18 maj 2024
Kl. 18.00-20.00
Hågadalen naturreservat, Kung björns hög, Uppsala

Reklam
Reklam
  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt