Disaföreläsning, Tio ekvationer som styr världen

  • Lästid: 1 minut

Årets Disapristagare, David Sumpter, professor i tillämpad matematik håller den traditionsenliga Disaföreläsningen. Föreläsningen är gratis.

Juryns motivering lyder: David Sumpter tilldelas 2022 års Disa­pris för sina populärvetenskapliga böcker om matematik, nu senast Tio ekvationer som styr världen (2020). På ett underhållande och medryckande sätt förmår Sumpter förklara fenomen med hjälp av matematiskt tänkande: alltifrån fotboll och finansmodeller till filterbubblor. Som professor i tillämpad matematik och med engagemang i frågor om samhälls- och vetenskapsutveckling både lugnar och oroar han. Läsaren – även den utan kunskaper i matematik- lämnar David Sumpters böcker med helt nya insikter.

När och var?

31 Oktober 2022
Kl. 18.00-19.00
Carolina Rediviva TLS, Tidskriftsläsesalen

Reklam
  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt