Körkonsert

Fredag 24 maj får Uppsala domkyrkas flickkör besök av sin motsvarighet från Bambergs domkyrka i Bayern, Tyskland. Kl 19.00 blir det gemensam konsert med Mädchenkantorei am Bemberger dom där de båda körerna sjunger både tillsammans och var för sig. Programmet innehåller musik av bland andra Stephen Hough, Vaughan-Williams, Mendelssohn, John Rutter och Waldemar Åhlén. Körernas respektive ledare, Margareta Raab och Vincent Heitzer, dirigerar och Pontus Leitz står för orgelackompanjemang.

Mädchenkantorei am Bamberger Dom grundades 1989 och medverkar sedan dess i gudstjänster samt håller egna konserter. Kören gör regelbundet resor i Tyskland och utomlands, har deltagit i körtävlingar samt medverkat i tv, radio och på cd. För närvarande är cirka 60 flickor i åldrarna 7–20 år medlemmar. Sedan 2022 leds Mädchenkantorei am Bamberger Dom av Vincent Heitzer.

Fri entré gäller och den som vill kan bidra till musiklivet i Uppsala domkyrka genom en frivillig kollekt.

När och var?

24 maj 2024
Kl. 19.00
Domkyrkan, Uppsala

Reklam
Reklam
  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt