”Krig och kärnvapenhot - dåtid, nutid och framtid”

Hur ser utvecklingen i omvärlden ut avseende krig och kärnvapenhot? Vad är utsikterna för fred och nedrustning i världen framöver?

Hur ser utvecklingen i omvärlden ut avseende krig och kärnvapenhot? Vad är utsikterna för fred och nedrustning i världen framöver? Våra medier är fyllda av rapporter om krig och krigshot. I vår del av världen uppmärksammas Rysslands krig mot Ukraina allra mest, förståeligt nog. Andra mycket blodiga konflikter riskerar att hamna i skuggan. Uppsala Conflict Data Program bekräftar att våldsnivån i världen verkligen ökar dramatiskt. Mycket tyder på att vi är på väg mot en mer våldsam värld igen, med förnyad betydelse av mellanstatliga krig, allianser, kärnvapen och avskräckning. Kärnvapen har kommit i förgrunden på ett sätt som inte varit fallet sedan det kalla kriget, då Ryssland upprepade gånger har hotat att använda kärnvapen i samband med invasionen av Ukraina. Flera av de avtal som begränsat världens kärnvapen gäller inte längre. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att freden gjort stora framsteg sett i ett längre tidsperspektiv. Konfliktdataprogrammet UCDP och Alva Myrdal-centrum för kärnvapennedrustning vid Uppsala universitet presenterar i detta föredrag omvärldsläget och diskuterar framtidsutsikter.

Medverkande:

– Erik Melander, Föreståndare för Alva Myrdal-centrum för kärnvapennedrustning, Uppsala universitet

– Magnus Öberg, Föreståndare för Uppsala Conflict Data Program, Uppsala universitet

Fri entré. Välkomna!

Arrangör: Uppsala universitet

När och var?

15 november 2023
Kl. 16.15-17.00
Carolina Rediviva, lokal: kaféet
Dag Hammarskjölds Väg 1, Uppsala

Reklam
Reklam
  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt