Musik på Salsta slott - Duo Fabula

Jana Langenbruch och Jenny Lierud spelar folkmusik och tidig musik på flöjter och cello. De lärde känner varandra för många år sedan vid sina studier på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Båda är flitigt anlitade musiker som spelar i många olika sammanhang.

Konserterna genomförs i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan och med stöd av Uppsala kommun.

När och var?

17 september 2022
Kl. 16.00
Salsta Slott, Uppsala

Reklam
  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt