Oppenheimer - visning med panelsamtal

OPPENHEIMER
Visning med panelsamtal i samarbete med Röda Korset

Filmvisningen efterföljs av ett samtal mellan Helmer Jonelid (folkrättsinformatör, Uppsala rödakorskrets) och Angelica Widström (folkrättsrådgivare, Svenska Röda Korset), om regleringen av kärnvapen under den internationella humanitära rätten.
Till följd av väpnade konflikter i vårt närområde under senare tid har allmänhetens medvetenhet om den internationella humanitära rätten ökat. Den humanitära rätten, även kallad ”krigets lagar”, är den del av den internationella rätten som reglerar krigföring.
Den humanitära rätten är en kompromiss mellan två intressen. Det första intresset är militär nödvändighet, det vill säga att de stridande behöver använda våld för att uppnå sina militära mål. Det andra intresset är humanitet, det vill säga att det våld som används inte ska riktas mot de som inte deltar i den väpnade konflikten, samt att de stridande inte ska använda mer våld än vad som är nödvändigt för att uppnå sina militära mål.
Användandet av kärnvapen leder till ett stort antal dödsoffer, omfattande förstörelse av infrastruktur, samt långsiktiga effekter på hälsa och miljö. Därmed väcker det allvarliga frågor om kärnvapens förenlighet med internationell humanitär rätt, frågor som förhoppningsvis besvaras under kvällen, eller åtminstone väcker egen eftertanke.
Filmvisningen börjar 17:45 och slutar 20:45. Samtalet börjar efter en kort paus, ca 21:00.
Arrangör: Fyrisbiografen

När och var?

24 augusti 2023
Kl. 17.45
Fyrisbiografen, Uppsala

När startades Fyrisbiografen i Uppsala?

1911

Var ligger Fyrisbiografen?

S:t Olofsgatan 10 i Uppsala

Reklam
Reklam
  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt