Slöjd Håller - Upplandsmuseet

Välkommen till program med tema slöjd och hållbarhet 20-26 mars 2023!

Under vecka 12 arrangerar vi en temavecka om slöjd och hållbarhet med utgångspunkt från FN:s globala mål för hållbar utveckling där vi lyfter fram slöjden som en viktig och kunskapsbärande resurs när det gäller att nå de globala målen för hållbar utveckling.
Programmet är helt digitalt och innehåller i år fortbildningar, föreläsningar och quiz kopplade till slöjd, skog och hållbarhet. Programmet riktar sig i år delvis till slöjdlärare (där anmälan krävs) men andra aktiviteter är öppna för alla intresserade och kostnadsfria.
Programmet arrangeras av hemslöjdskonsulenter i regionerna Värmland, Dalarna, Örebro, Västmanland, Uppsala och Gävleborg.

För mer information:

Tel. 018-16 91 00, 16 91 01 www.upplandsmuseet.se
Öppet tisdag–söndag kl. 12–17. S:t Eriks torg 10, Uppsala

Var och när?

20-26 mars 2023
Upplandsmuseet, Uppsala

Reklam
Reklam
  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt