Säsongsöppning på Disagården

Välkommen på spelmansstämma!

Spelmansstämma med buskspel och uppspel från scen. Lyssna till härlig folkmusik eller ta med ett eget instrument och spela själv.

Sommarcaféet är öppet kl. 11–16
Bostadshusen är öppna Kl. 13–16

Samarr med Uplands spelmansförbund.
Foto: Spelmansstämma på Disagården. Frida Gereonsson, Upplandsmuseet.


För mer information:
disagarden@upplandsmuseet.se
Telefon: 018-16 91 80

När och när?

3 juni 2023
Kl. 13.00-16.00
Disagården, Ärnavägen, Gamla Uppsala

Reklam
Reklam
  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt