Sportlov med tema: Runor

Runor, runor, runor! -Vikingarnas bokstäver.

Under sportlovet utforskar vi de mystiska runorna. Lär dig mer om runornas spännande historia, mytologin kring dem och vad de betytt för människorna här i Sverige och Skandinavien.

Program:
12.00 Museet öppnar
12.30 Lär dig tyda vikingatidens bokstäver. Interaktiv visning om runor.
13.30 Vad står det på stenen? Interaktiv visning
14.00 Lär dig tyda vikingatidens bokstäver. Interaktiv visning om runor.
14.30 Vad står det på stenen? Interaktiv visning
16.00 museet stänger
Under hela dagen finns en runjakt i museet.

Om visningarna:
Lär dig tyda vikingatidens bokstäver.

Runorna är nordbornas äldsta skriftspråk och ristades ofta i trä eller horn. Under vikingatiden blev det vanligt att resa runstenar men kunde alla läsa runor på den tiden? Vi bekantar oss med runstensalfabetet och försöker vi tyda en runsten.

Vad står det på stenen?
Gerlög, Rangfast och Inga är några av de namn som finns på Upplands längsta runtext. Vilka var dessa människor och varför ristades deras namn in i en stenhäll? Tillsammans reder vi ut deras släktskap och pratar om varför runstenarna är så viktiga källor till att förstå vikingatiden.

Museet har öppet dagligen 19–25 februari kl. 12–16.
Aktiviteterna passar främst de som kan skriva, men barn i alla åldrar är välkomna.
Aktiviteterna ingår i ordinarie entré (150:- vuxen, 120:-student/pensionär)

Gratis för alla under 19 år.

När och när?

19-25 februari 2024
Kl. 12.00-16.00
Gamla Uppsala museum

Reklam
Reklam
  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt