UNDER YTA - ÖVER JORD

NYA MEDLEMMAR 2023 DEL II:
Anna-Karin Brus, Ebba Hernström, Hilda Ekeroth, Noomi Engström, Tim Drougge
2024.03.02 – 2024.03.17
Vernissage lördag den 2 mars kl. 12-16

Äger verkligheten rum över ytan eller under, i en fotografisk dimension eller en målad? Vad genererar vad, och befinner vi oss före eller efter något? I en relation som obönhörligt förändras, vägledande en dotter, i en motståndshandling eller verklighetsflykt? I utställningen står görande och icke-görande som polyfona grindstolpar till en värld, måhända krävande, men möjlig att träda in i.
Curator: Johanna Hästö

Utställningen arrangeras med stöd av Riksförbundet Sveriges Konstföreningar.

Eng:
Under surface – over land
Does reality take place above the surface or below, in a photographic dimension or a painted one? What generates what, and are we before or after something? In a relationship that changes inexorably, guiding a daughter, in an act of resistance or an escape from reality? In the exhibition, doing and not doing stand as polyphonic gateposts to a world, perhaps demanding, but possible to enter.
Curated by Johanna Hästö

 

När och var?

Vernissage 2 mars 2024
Kl. 12-16
Utställning pågår fram till 17/3
Galleri 1, Walmstedska gården, Uppsala

Reklam
Reklam
  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt