Wolf Talks

Vargar kan inte prata. Eller kan de det? Wolf Talks syftar till att diskutera detta. Det är ett konstbaserat forskningsprojekt av Nico Carpentier som ifrågasätter den maktdynamik som finns diskursivt i underliggande processer såväl som materiellt i relationerna mellan mänskliga och icke-mänskliga djur.

Projektet erbjuder också en Wolf Walks till tolv platser i Uppsala där utställningen, som är ett fotocollage av 12 olika varg- och kattansikten, visas och presenteras på denna hemsida. På varje plats kan du lyssna på ett Wolf Walk det vill säga ett ljudfragment där en varg talar till dig, genom att skanna en QR-kod intill fotografiet. För att ta hänsyn till dig som lyssnar kommer de otroligt nog att tala på ditt språk. I alla fall kommer du att förstå dem, även om själva samtalet kanske kommer att utmana dig.

Nico Carpentier är kommunikationsforskare med en rad utmärkelser bakom sig. Han är verksam som Extraordinary Professor vid Institutet för kommunikationsstudier och journalistik, Charles University i Prag, tillika ordförande i IAMCR – The International Association for Media and Communication Research, som är ett av de största professionella nätverken inom forskningsfältet media och kommunikation med medlemmar i över 90 länder. Tidigare har han bland annat varit verksam vid Uppsala universitet, vid institutionen för informatik och media. Carpentiers forskningsfokus är diskursteorier i förhållande till media, journalistik, politik och kultur – särskilt som detta speglas i sociala mönster, konflikter, deltagande processer och demokrati.

När och när?

25 Oktober-5 November 2022
Uppsala

Reklam
  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt