Heja Uppsala

Sjuksköterskor från Akademiska prisas

Tre specialistsjuksköterskor inom kirurgi på Akademiska sjukhuset har tilldelats priser från Nationella föreningen för sjuksköterskor i kirurgisk vård

Eva Jangland får forskarpriset 2022 medan Kia Pitkämäki och Pernilla Lindqvist får priset årets specialistsjuksköterska.

Eva Jangland är specialistsjuksköterska i kirurgisk vård vid Akademiska sjukhuset och universitetslektor och docent i omvårdnad på Uppsala universitet. I motiveringen bakom forskarpriset framhålls att ”hon är en förebild för forskningen inom omvårdnad inom kirurgisk vård.” Fokus för Eva Janglands forskning är patientens perspektiv, personcentrerad vård, handledning samt kompetens och professionsutveckling för sjuksköterskor på olika nivåer. Hon har ett 20-tal pågående forskningsprojekt inom ramen för samarbeten lokalt, nationellt och internationellt.

Kia Pitkämäki och Pernilla Lindqvist, båda specialistsjuksköterskor inom kirurgi på Akademiska sjukhuset, tilldelas priset Årets specialistsjuksköterska och ett omvårdnadsstipendium. De får priset för ett projekt som syftar till att minska oron hos patienter som väntar på aortaoperation. Detta genom att introducera en kontaktsjuksköterska som kan identifiera patientens specifika behov och minska onödig oro, vilket lyfter fram vikten av personcentrerad vård.

Reklam
  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt