Uppsala bäst på diabetesvård

Ny rapport placerar Uppsala i topp

Uppsala är bäst i Sverige när det kommer till diabetesvård. Det visar en ny rakning baserad på patienters svar och statistik från Nationella diabetesregistret.

I svenska diabetesförbundets nya rapport, Diabetesbarometern 2022, som bygger på statistik från Nationella diabetesregistret, NDR, och enkätsvar från diabetespatienter, framgår det att Uppsala är bäst i landet på diabetesvård. Helhetsbedömningen grundar sig i 15 områden som utvärderas och poängsätts. Det är allt från resurser, till kunskap, till teknologisk utveckling. Av 46 poäng fick Uppsala 38.

Reklam
Reklam
  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt