DUA03227-91 (2)

Uppsala får pris för jämställdhet

I kamp med två kandidater har Uppsala kommun kammat hem Svenska jämställdhetspriset 2023.

Utmärkelsen delades ut vid Forum Jämställdhets middag i Malmö. Uppsala kommun fick priset med följande motivering:

”Att inte göra ”som vi alltid har gjort”, att tänka på hur det vi gör påverkar olika grupper av kvinnor och män, inte bara en gång utan systematiskt, är svårt. Årets vinnare – Uppsala kommun – har genom tydliga mål, styrning och uppföljning riggat sin organisation och sina verksamheter för jämställdhetsintegrering. Det har lett till verklig förändring i människors liv, så som bättre möjligheter för utrikes födda kvinnor att kunna försörja sig, att fler unga uppmuntras till att följa sina drömmar genom normbrytande utbildningsval och bättre arbetsvillkor i samhällsbärande, kvinnodominerade yrken. Tack för ert viktiga jämställdhetsarbete och för att ni fortsätter inspirera fler organisationer till att leverera tjänster och produkter på ett jämställt sätt till invånare och kunder!”

Övriga nominerade var Danske Bank och Statens väg- och transportforskningsinstitut

Reklam
  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt