Heja Uppsala

Uppsala kommun bygger medborgarhus

Ett medborgarhus, med en idrottshall, kulturskola och bibliotek ska byggas vid Rosendals torg.
Medborgarhuset beräknas stå klart hösten 2024.

Byggnaden uppförs vid Rosendals torg. Idrottshallen kommer att bestå av två hallar, varav en är fullstor med plats för 150 åskådare. Byggstarten är planerad till hösten 2022 och beräknas stå klar hösten 2024, samtidigt som Rosendals skola tas i bruk.
Hur byggnaden kommer att se ut och byggas har tagits fram i samverkan med Serneke. Fokus har varit att få till lokaler som fungerar effektivt och kan användas till många olika aktiviteter. Utformningen av byggnaden kommer att ha en stark karaktär mot Rosendals torg.
Byggnaden är tänkt att vara ett nav för många olika målgrupper med vuxna i lokalerna under alla öppettider för ökad trygghet. Lokalerna kommer att ha delvis genomsiktliga partier i till exempel glas och det kommer att finnas möjlighet för olika flöden av människor genom lokalerna.

Reklam
Reklam
  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt