Guidad visning: Rebeller & Mademoiseller

Guidad visning av utställningen Rebeller & Mademoiseller: Toll, Kleen, Rudbeck. Utställningen visar konst av tre pionjärer som banat väg för efterkommande generationer av svenska kvinnliga konstnärer. Visningen är gratis och ca 45 min lång.

Emma Toll (1847–1917), Tyra Kleen (1874–1951) och Märta Rudbeck (1882–1933) är alla exempel på konstnärer som fram till nyligen rönt relativt liten uppmärksamhet. Detta trots att de ställde ut flitigt, var välutbildade och beresta. De var verksamma under en tid då nya möjligheter öppnade sig för kvinnor, samtidigt som samhällsnormer begränsade deras förutsättningar att verka i det offentliga rummet. Emma Toll, Tyra Kleen och Märta Rudbeck anslöt sig tidigt till Föreningen Svenska Konstnärinnor. Föreningen bidrog till att successivt förändra synen på kvinnliga konstnärer, men också till att förskjuta gränsen för vilka roller som kvinnor kunde inneha i samhället. De var både rebeller och mademoiseller.

Gratis.

När och var?

5 Juni-4 September 2022
Söndagar kl 13.00-13.45 (även 6 juni)
Bror Hjorths Hus, Uppsala

Reklam
  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt