Invigning Rebeller & Mademoiseller

Emma Toll, Tyra Kleen, Märta Rudbeck

Britt-Inger Johansson, professor i konstvetenskap Uppsala universitet, och Helena Scragg, utställningsintendent Norrköpings konstmuseum, inviger utställningen Rebeller & Mademoiseller: Toll, Kleen, Rudbeck

Sänds även på museets YouTubekanal & Facebooksida.

Emma Toll (1847–1917), Tyra Kleen (1874–1951) och Märta Rudbeck (1882–1933) är alla exempel på konstnärer som fram till nyligen rönt liten uppmärksamhet. Detta trots att de ställde ut flitigt, var välutbildade och beresta. De var verksamma under en tid då nya möjligheter öppnade sig för kvinnor, samtidigt som samhällsnormer begränsade deras förutsättningar att verka i det offentliga rummet. Emma Toll, Tyra Kleen och Märta Rudbeck anslöt sig tidigt till Föreningen Svenska Konstnärinnor som gick i bräschen för kvinnliga konstnärer. Var valet av konstnärsyrket en rebellisk akt?

Utställningen bygger på konstvetenskapliga studier utförda av Matilda Eliasson och Anna-Lena Jönsson vid Konstvetenskapliga institutionen på Uppsala universitet och Karin Ström Lehander vid Åbo Akademi. Rebeller & Mademoiseller är producerad av Norrköpings Konstmuseum.

När och var?

4 Juni 2022
Kl. 14.00-14.30
Bror Hjorths Hus, Uppsala

Reklam
  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt