Tre visningar – 3 x 20 min konst: Toll, Kleen, Rudbeck

  • 17.00: Anna-Lena Jönsson om Emma Toll
    [konstpaus]
  • 17.30: Karin Ström Lehander om Tyra Kleen
    [konstpaus]
  • 18.00: Matilda Eliasson om Märta Rudbeck

Utställningen Rebeller & Mademoiseller: Toll, Kleen, Rubeck bygger på konstvetenskapliga studier utförda av Matilda Eliasson och Anna-Lena Jönsson vid Konstvetenskapliga institutionen på Uppsala universitet och Karin Ström Lehander vid Åbo Akademi. Hör dem var och en, i tur och ordning, berätta om tre spännande konstnärskap.

Emma Toll (1847–1917), Tyra Kleen (1874–1951) och Märta Rudbeck (1882–1933) är alla exempel på konstnärer som fram till nyligen rönt relativt liten uppmärksamhet. Detta trots att de ställde ut flitigt, var välutbildade och beresta. De var verksamma under en tid då nya möjligheter öppnade sig för kvinnor, samtidigt som samhällsnormer begränsade deras förutsättningar att verka i det offentliga rummet. Emma Toll, Tyra Kleen och Märta Rudbeck anslöt sig tidigt till Föreningen Svenska Konstnärinnor. Föreningen bidrog till att successivt förändra synen på kvinnliga konstnärer, men också till att förskjuta gränsen för vilka roller som kvinnor kunde inneha i samhället. De var både rebeller och mademoiseller.

När och var?

4 Juni 2022
Kl. 17.00-18.20
Bror Hjorths Hus, Uppsala

Reklam
  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt