Children's Rights in Biomedicine Conference

Den 12 september 2022 står Uppsala universitet som värd för en konferens för att diskutera dessa frågor ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Konferensen kommer även att behandla flera begränsningar i konceptualiseringen och tillämpningen av nuvarande nationella och internationella rättsliga ramar för att skydda barn i flera biomedicinska sammanhang utifrån tre olika perspektiv:

  • de nuvarande regleringsmodellerna för vetenskaplig forskning och sjukvård.
  • särskilda skyldigheter som de nationella rättsordningarna har för att skydda barns rättigheter från skada på grund av vetenskapliga risker och osäkerhet.
  • juridiska och politiska vägar för att stärka barns rättigheter inom vetenskaplig forskning och sjukvård.

I samband med konferensen hålls en författarworkshop den 13 september. Konferensen är öppen för alla.

När och var?

12-13 September 2022
Kl. 11.00-18.00
Uppsala universitet, Universitetshuset, Sal IV, Uppsala

Reklam
Reklam
  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt