Guidning-Vasatid vid Uppsala slott

  • Lästid: 1 minut

Hör om Vasatiden och en av Sveriges mest turbulenta historiska perioder.

Denna handlar inte bara om Gustav Vasas spännande historia med kriget kring Danmark, det politiska spelet och blodbadet i Stockholm. Upptäck politiska allianser, hör om Långfredagsslaget och skeletten vid Akademiska sjukhuset, ett slag där Gustav Vasas trupper intog Uppsala, förstörde Ärkebiskopens borg och därmed ett av den danske kungens fästen. Därefter börjar Kung Gustav den I bygga Vasaborgen, på vars borggård vi står.

Guidning på engelska.

När och var?

14 Juni 2022
Kl. 15.00-16.00
Uppsala slott

Reklam
Reklam
  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt