Utställning med verk av Kristina Eldon

I utställningen Velum visas fotografier och textila verk av konstnären Kristina Eldon. Runt högkoret hänger skira sidentyger, som slöjor. Av ljuset som silas genom tygen bildas skiftningar och skuggor som ger flyktiga minnen av ljus och associationer till det sårbara, till det som bör skyddas. Slöjan kan också vara ett tecken för det vi inte kan greppa. Den döljer något genom att visa sig själv och pekar på något bortom det som är fördolt men ändå nära. Detta för tankarna till de tidiga kristna teologerna, mystikerna, där det fördolda har en viktig roll.

Fotografierna i det Jagellonska gravkoret är hämtade ur Eldons svit Biografiska landskap och tar avstamp i konstnärens egna minnen och upplevelser. När betraktarens öga nås av dem ger de i sin tur upphov till nya minnesbilder.

Kristina Eldon är verksam i Malmö och har medverkat i flera uppmärksammade utställningar. Hennes verk finns representerade hos Statens konstråd och i Moderna Museets samling och hon har bland annat medverkat med utsmyckning i Uppsala universitets campus Blåsenhus. Kristina Eldon är utbildad i USA och har en masterexamen från Central Saint Martin School of Design, London.

Vernissage lördag 18 juni kl 13.00.

När och var?

18 juni–21 augusti 2022
Domkyrkan, Uppsala

Reklam
  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt