Heja Uppsala

Arkitekturpris till Magasin X

Uppsala kommuns arkitekturpris 2022 går till Magasin X vid Uppsala Central.

Arkitekturpriset är instiftat för att uppmuntra byggaktörer och arkitekter att utveckla projekt till en hög arkitektonisk nivå med god hållbarhet. Det är tänkt att engagera byggbranschen och Uppsalabor i arbetet med god gestaltad miljö och väcka debatt om de värden som god arkitektur ger.

Magasin X är ritat av White arkitekter för Vasakronan.

Juryns motivering:

En i stadsväven skickligt inplacerad och väl gestaltad byggnad. Utan åthävor tar den plats centralt i Uppsala med vackra fasader i trä och glimmande skiffersten och med väl infogade solpaneler. Den mörka årstiden lyser huset milt och varmt som en lykta.

Byggnaden utstrålar innovation och experimentlusta med samtliga konstruktioner i trä. Byggnadens inre organisation öppnar för nya sätt att arbeta och umgås på kontor och med förberedd flexibilitet att enkelt kunna omdisponera ytorna för framtida behov. Även inne i kontoren är träkänslan ständigt närvarande.

Våningsplanen kopplas samman med en trappa helt i massivt trä som är ett mästerstycke i sig. Det är en hisnande upplevelse att röra sig upp och ner i husets hjärta med dagsljuset silande ner från det stora takfönstret.

Byggnaden är förebildlig för framtida kontorsbyggande både genom sin yttre gestalt, inre organisation och materialbehandling.

Juryn har bestått av:

Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande

Fredrik Ahlstedt (M), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande

Lisa Thörn, VD /Centrumutvecklare Uppsala Citysamverkan

Örjan Wikforss, Arkitekt SAR/MSA och professor verksam i det egna företaget Arkitekturanalys AB

Anna Wikström, Arkitekt SAR/MSA projektledare Uppsala universitet, byggnadsavdelningen

Åsa Flarup Källmark, Arkitekt SAR/MSA, A-sidan arkitekter

Claes Larsson, Arkitekt SAR/MSA stadsarkitekt

Reklam
Reklam
  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt