Heja Uppsala

Uppsala kvinnojour prisas för Årets initiativ

Initiativet med Digital kvinnofrid uppmärksammas

Digital kvinnofrid är ett initiativ från Uppsala kvinnojour som förser kvinnojourer med konkreta säkerhetsåtgärder och är ett verktyg för att kunna förebygga digitalt våld och även kunskap och verktyg som också kan förmedlas till stödsökande kvinnor.

I Sverige saknades samlad och uppdaterad kunskap om våld som utövas genom digital teknik, och Digital kvinnofrid är det första initiativet i Sverige som förenar kunskapsfälten IT- och informationssäkerhet med mäns våld mot kvinnor.

– Vi är otroligt glada och stolta över att få ta emot utmärkelsen ”Årets initiativ 2020”! Digital teknik är så nödvändig i dag, och vi måste alla bli mer medvetna om vilka risker det innebär och hur vi stärker den egna digitala säkerheten. För oss på Uppsala Kvinnojour är det av yttersta vikt att kunna skydda de kvinnor och barn som blir utsatta för våld, såväl digitalt som fysiskt, och därför är det här initiativet så viktigt för oss, säger Cecilia Simander, informatör på Uppsala Kvinnojour.

Priset delas ut av Forum – idéburna organisationer med social inriktning till en ideell organisation som under de senaste åren tagit fram ett initiativ som bidrar till positiv samhällsutveckling.
Juryn, som består av representanter från civilsamhället, har i sin bedömning värderat hur nytänkande initiativet är, vilken effekt initiativet fått eller förväntas få för målgruppen och i förlängningen vårt samhälle, samt hur långsiktigt hållbart innovationen är.

Juryns motivering: Varje år utsätts minst 75 000 kvinnor i Sverige för någon form av partnervåld. Samtidigt har den ökade digitaliseringen skapat en ny arena för hot, kränkningar och våld. Initiativet Digital kvinnofrid är ett svar på denna kombination av samhällsutmaningar och förenar kunskapsfälten mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer med cybersäkerhet. Digital kvinnofrid tilldelas utmärkelsen Årets initiativ 2020 för att på ett nytänkande sätt ha skapat förutsättningar för att ta sig an en svår samhällsutmaning. Digital kvinnofrid har stor potential att stärka den digitala säkerheten hos kvinnojourer och de personer de möter i sina verksamheter och därmed på ett konkret sätt kunna förebygga digitalt våld.

 

Reklam
Reklam
  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt