Uppsalaseminarium med Stockholms handelskammares Skiljedomsinstitut

Vad händer om vi inte är överens? Hur löser man en tvist mellan svenska och internationella företag på annat sätt än genom ett domstolsförfarande? Vilka olika typer av tvistlösning som står till buds och hur kan de användas av enskilda företag?

Välkommen till lunchseminarium med Kristin Campbell-Wilson, generalsekreterare på Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitutet (SCC). Kristin Campbell-Wilson har arbetat på SCC sedan 2012 och blev dess generalsekreterare år 2021. Hon ingår i styrelsen för Institutet Mot Mutor (IMM) och har flera internationella uppdrag inom skiljedomsområdet.

 

När och när?

9 Juni 2022
Kl. 11.30-13.00
Stockholms Handelskammare, Uppsala

Reklam
Reklam
  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt